Usługi księgowe dla stowarzyszeń i fundacji

Fundacje są jedną z podstawowych form organizacji pozarządowych w Polsce działających od ponad 30 lat. Ich obecność w naszej codzienności stale wzrasta. Stąd coraz istotniejsza staje się rola systemu księgowości w funkcjonowaniu fundacji, który poza typowymi zadaniami spełnienia wymogów ustawowych, powinien zapewnić efektywny dostęp do informacji zarządczych.

Jako osoba prawna fundacja ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe oraz sporządzać sprawozdania finansowe. Rachunkowość i sprawozdawczość fundacji cechuje się znaczną specyfiką wynikającą z tego, że organizacje te działają na wielu płaszczyznach, zawierając umowy darowizn, sponsorując projekty, realizując działania publiczne, a także prowadząc własną działalność o charakterze odpłatnym. Należy pamiętać, że korzystanie przez fundację z różnych źródeł finansowania (składki, dotacje, darowizny itp.) wiąże się z obowiązkami ewidencyjnymi i wykazania, że uzyskanie środki zostały przeznaczone zgodnie ze zdeklarowanymi celami. Ustawodawca przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych umożliwia fundacjom stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Warto jednak pamiętać, że prowadzenie ksiąg rachunkowych fundacji, ze względu na specyfikę i znaczną specjalizację nie należy do prostych zadań.

Biuro MEK posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi fundacji – świadcząc zarówno usługi księgowe jak i usługi kadrowo-płacowe. Stosujemy rozwiązania zapewniające z jednej strony skuteczną i sprawną kontrolę procesu księgowego, z drugiej zaś umożliwiające dostarczenie wiarygodnej i bieżącej informacji zarządczej dla fundatorów, członków fundacji, czy zarządu.
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, zapewniając dostęp do wykwalifikowanych specjalistów – od księgowych, przez doradców podatkowych, na prawnikach kończąc. Naszym celem jest świadczenie kompleksowej usługi, która spełnia oczekiwania Klienta.

Zobacz również:
Usługi księgowe dla małych i średnich firm | Doradztwo podatkowe i prawne