Usługi księgowe dla małych i średnich firm

Zawarta z MEK umowa traktuje obsługę księgową bardzo szeroko, gdyż obejmuje swoim zakresem prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę administracyjną oraz reprezentację klienta przed organami skarbowymi. Biuro Rachunkowe MEK realizuje swoją usługę z zachowaniem najwyższych standardów, zapewnia klientowi łatwy dostęp do informacji i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za błędy popełnione w trakcie realizacji usługi.

Zakres usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych

Stosujemy określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację materialną i wynik finansowy. Prowadzeniem księgowości, jak również sporządzaniem miesięcznych raportów zajmują się wykwalifikowani i na bieżąco szkoleni w zakresie przepisów prawa bilansowego i podatkowego księgowi.

Zakres obsługi administracyjnej

W ramach umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Biuro MEK świadczy następujące usługi administracyjne:
• rejestracja przedsiębiorstwa Klienta w Urzędzie Skarbowym;
• aktualizacja danych Klienta w Urzędzie Skarbowym;
• sporządzanie przelewów dotyczące zobowiązań podatkowych w formie wydruków lub plików wysyłanych pocztą e-mail;
• składanie wniosków do Urzędów Skarbowych o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu przez naszego Klienta ze zobowiązaniami budżetowymi;
• prowadzenie w imieniu naszego Klienta korespondencji z organami podatkowymi i bankami;
• odbieranie dokumentów z siedziby Klienta, o ile umowa tak stanowi;

Reprezentacja klienta przed organami skarbowymi

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami skarbowymi, organami kontroli skarbowej w zakresie zobowiązań podatkowych oraz przed ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ponadto kontrole skarbowe i ZUS dotyczące okresu, w którym prowadziliśmy księgi rachunkowe przeprowadzane są w siedzibie Biura MEK. W związku z tym kontakty naszego Klienta z administracją podatkową ograniczone są do minimum. Konsultacje doradcze oraz reprezentowanie Klienta wliczone są w koszty obsługi miesięcznej, o ile dotyczą bieżącej działalności gospodarczej firmy Klienta, objętej umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rozliczenia księgowo-płacowe

Usługa ta dedykowana jest wszystkim podmiotom, bez względu na wielkość zatrudnienia. Wyłączenie procesu przygotowania listy płac poza strukturę firmy pozwala na bezwzględne zachowanie poufności informacji o wynagrodzeniach. Pozwala też zwiększyć efektywność działania oraz skoncentrować się na zagadnieniach strategicznych oraz przynosi oszczędności, ponieważ to my dostarczymy fachowy personel do kalkulacji wynagrodzeń, nowoczesny system płacowy i materiały biurowe niezbędne do wykonania usługi.

 

Zobacz również:
Usługi księgowe dla stowarzyszeń i fundacji | Doradztwo podatkowe i prawne