Działamy na rynku od 2005 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo, zaufanie i rzetelność wykonywanych usług. Nasz zespół tworzą doświadczone księgowe, a ponadto aby zapewnić najwyższy standard i jakość wykonywanych usług współpracujemy ściśle z ekspertami w zakresie prawa, podatków, finansów oraz systemów kadrowo-płacowych. Bogaty pakiet usług ma na celu zapewnienie Klientom kompleksowej oferty. Nasz zespół ma doświadczenie w pracy zarówno z jednoosobowymi podmiotami jaki i z dużymi przedsiębiorstwami, przez cały czas służąc profesjonalnym doradztwem, pracując w ten sposób na sukces klientów.

BIURO RACHUNKOWE “MEK” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowe biuro rachunkowe”

Krótki opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Biurze Rachunkowym MEK Sp. z o.o. z uwzględnieniem działań szkoleniowych. Modernizacja stanowisk pracy pozwoli na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem mięśniowo-szkieletowym oraz nerwowym, takie jak np. bóle pleców, bóle głowy, zespół cieśni nadgarstka, problemy z krążeniem. Pracownicy zostaną przeszkoleni jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, tak by ograniczyć jego negatywny wpływ na organizm oraz poznają zasady pierwszej pomocy i ergonomii pracy. Programem objęci będą wszyscy pracownicy biura rachunkowego. Stanowiska pracy zostaną wyposażone w ergonomiczny sprzęt (biurka, krzesła, podnóżki, monitory, klawiatury, myszki, słuchawki), w pomieszczeniach pracy znajdą się oczyszczacze powietrza. Program będzie realizowany przez 6 miesięcy w siedzibie wnioskodawcy, w Gliwicach.

Zakładane efekty, główne korzyści: Projekt ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez wyposażenie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzenie szkoleń z ergonomii pracy, pierwszej pomocy oraz radzenia sobie ze stresem. Wszyscy pracownicy narażeni są na problemy zdrowotne wynikające z długotrwałej pracy w pozycji siedzącej, pracy obciążającej wzrok oraz pracy wymagającej wysokiej aktywności umysłowej, a także narażającej pracownika na stres związany z terminowością wykonywanych zadań, ich jakością oraz kontaktami z klientami. Czynniki ryzyka zidentyfikowane podczas analizy zostaną ograniczone dzięki wyposażeniu stanowisk pracy w sprzęt minimalizujący negatywne skutki długotrwałej pracy przed komputerem w siedzącej pozycji, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy będą mogli sami wprowadzać profilaktykę przeciwko negatywnym czynnikom zdrowotnym(dowiedzą się jak radzić sobie ze stresem czy jakie ćwiczenia wykonywać w czasie pracy),co poprawi ich stan zdrowia.

Nazwa beneficjenta: BIURO RACHUNKOWE “MEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej
Okres realizacji: od 2020-09-01 do 2021-02-28

Wartość projektu: 61 862,50 PLN
Finansowanie:
• 52 583,12 zł płatność ze środków europejskich
• 1 855,88 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
• 7 423,50 zł wkład własny

Jako biuro rachunkowe z dużym doświadczeniem do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i elastycznie dostosowujemy się do jego potrzeb, tak aby nasze usługi księgowe jak najlepiej służyły jego firmie. Wyróżnia nas zarówno rzetelność, jak i terminowość podczas realizowania powierzonych zadań oraz wysoka kultura pracy. Lokalizacja naszego biura rachunkowego w centrum Gliwic pozwala każdemu Klientowi na wygodny dojazd i wizytę u nas zawsze, kiedy tego potrzebuje.

Specjalizujemy się w prowadzeniu pełnej księgowości. Obsługujemy także firmy prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Naszą mocną stroną jest również obsługa księgowa dla stowarzyszeń i fundacji.
Naszymi Klientami są mniejsze i większe firmy, działające w rozmaitych branżach, na różnym etapie rozwoju: od startujących przedsiębiorców po rozbudowane biznesy. Zapewniamy spokój, biorąc na siebie reprezentację firm wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Profesjonalizm i doświadczenie

Oferta

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowych, usługi kadrowo-płacowe a także usługi dodatkowe.

Współpracę z Klientem zaczynamy od analizy potrzeb. Państwa firma obsługiwana jest w naszym biurze przez jedną konkretną osobę. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, że Państwa księgowa zawsze będzie dokładnie orientować się w potrzebach Waszej firmy.
Biuro Rachunkowe MEK świadczy usługi na wysokim poziomie, potwierdzeniem naszej wiedzy i kwalifikacji są Świadectwa Kwalifikacyjne nr 4713/97, 25816/01 oraz Certyfikaty Księgowe nr 3721/2003, 53290/2011 wydane przez Ministra Finansów. Dla bezpieczeństwa naszych Klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami księgowymi.

Zakres usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych
Stosujemy określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację materialną i wynik finansowy. Prowadzeniem księgowości, jak również sporządzaniem miesięcznych raportów zajmują się wykwalifikowani i na bieżąco szkoleni w zakresie przepisów prawa bilansowego i podatkowego księgowi.

Zakres obsługi administracyjnej
W ramach umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Biuro MEK świadczy następujące usługi administracyjne:
• rejestracja przedsiębiorstwa Klienta w Urzędzie Skarbowym;
• aktualizacja danych Klienta w Urzędzie Skarbowym;
• sporządzanie przelewów dotyczące zobowiązań podatkowych w formie wydruków lub plików wysyłanych pocztą e-mail;
• składanie wniosków do Urzędów Skarbowych o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
• prowadzenie w imieniu naszego Klienta korespondencji z organami podatkowymi i bankami;
• odbieranie dokumentów z siedziby Klienta, o ile umowa tak stanowi;
• wsparcie przy zakładaniu oraz likwidacji spółek, w tym prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Reprezentacja klienta przed organami skarbowymi
Reprezentujemy naszych Klientów przed organami skarbowymi i organami kontroli skarbowej w zakresie zobowiązań podatkowych oraz przed ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ponadto kontrole skarbowe i ZUS dotyczące okresu, w którym prowadziliśmy księgi rachunkowe przeprowadzane są w siedzibie Biura MEK. W związku z tym kontakty naszego Klienta z administracją podatkową ograniczone są do minimum. Konsultacje doradcze oraz reprezentowanie Klienta wliczone są w koszty obsługi miesięcznej, o ile dotyczą bieżącej działalności gospodarczej firmy Klienta, objętej umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Poza obliczaniem podatków dla klientów dostarczamy również o najświeższych informacji związanych z przepływem pieniądza dotyczących m.in. cyklicznych  rozrachunków, wyszukiwaniu przeterminowanych płatności, wysyłaniu powiadomień do dłużników, obsługę rachunku bankowego klienta poprzez wprowadzanie przelewów do systemu i monitorowanie wpływów.

Cennik

Nasze usługi świadczymy w oparciu o stałe umowy. Przy określaniu warunków współpracy poszukujemy rozwiązań, które dzięki zastosowaniu najnowszych technologii usprawniają proces księgowania i przyczyniają się do oferowania konkurencyjnych cen.

Cennik usług biura ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Na podstawie wnikliwej analizy Państwa wymagań i potrzeb, możliwe jest oszacowanie spodziewanego nakładu pracy i dostosowanie konkretnej oferty. Zapewniamy, że tworząc cennik nasze biuro dba o komfort naszych klientów oraz zachowanie jak najatrakcyjniejszych propozycji finansowych z równoczesnym zachowaniem terminowości podczas realizowania powierzonych zadań.

Nasze wynagrodzenie składa się z dwóch wielkości:

  • wynagrodzenie stałe – za powtarzalny określony zakres czynności
  • wynagrodzenie zmienne – za czynności wykraczające poza powtarzalny zakres czynności

i jest uzależnione od takich czynników jak: specyfikacji działalności, rodzaju ewidencji księgowych, ilości dokumentów, liczby zatrudnionych itp.

Usługa / cena
Ryczałt ewidencjonowany: od 100 zł
Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR): od 150 zł
Pełna księgowość (KH): od 350 zł
Kadry i Płace obsługa kompleksowa 1 pracownika: ustalane indywidualnie
Przygotowanie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło: ustalane indywidualnie

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

Biuro Rachunkowe „MEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2
44-100 Gliwice
tel./fax: 32 733 09 35
tel.: 32 237 66 98
tel. kom.: 606 713 835, 510 109 609
e-mail: biuro@mekbiuro.pl
www.mekbiuro.pl